This site uses cookies. To find out more, see our Cookies Policy

Warehouse Keeper in Warszawa at Stryker Corporation

Date Posted: 12/25/2018

Job Snapshot

 • Employee Type:
  Full-Time
 • Location:
  Warszawa
 • Job Type:
 • Experience:
  Not Specified
 • Date Posted:
  12/25/2018
 • Job ID:
  R400632

Job Description

 • Weryfikacja jakościowa i ilościowa przyjmowanego towaru, rozmieszczeni towarów w magazynie
 • Wprowadzanie danych do systemu i weryfikacja poprawności danych. Przetwarzanie potwierdzeń przyjęcia towarów w systemie MFG na poziomie pozycji, ilości i partii/numeru seryjnego (o ile jest to wymagane) zapewnianie, by fizyczny stan zapasów był prawidłowo rejestrowany w systemie MFG/PRO.
 • Powiadamianie Specjalisty ds. zakupów w przypadku wystąpienia jakichkolwiek rozbieżności lub problemów z jakością w dostawach przychodzących
 • Kompletowanie towarów na podstawie zamówień przekazanych przez  Dział Obsługi Klienta oraz ich wysyłka z magazynu
 • Prowadzenie, zgodnie z obowiązującymi przepisami, ewidencji ruchu i stanów zapasów
 • Kontrolowanie zgodności rzeczywistego stanu zapasów ze stanem ewidencyjnym, przeprowadzanie rocznej inwentaryzacji
 • Dbałość o prawidłowy obieg dokumentów i porządek w magazynie
 • Kontaktowanie się z kierowcami dostarczającymi/odbierającymi dostawy w sprawie dokumentów dla dostaw wychodzących i przychodzących
 • Przetwarzanie zwrotów od klientów (tj. zwroty z przesyłek konsygnowanych)

Work From Home: No

Travel Percentage: None

CHECK OUT OUR SIMILAR JOBS

 1. Warehouse Jobs
 2. Stocker Jobs

Join our talent network

Joining our talent network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected to you.

Join Our Team